to home

GROUPE SEB JAPAN
T-FAL SHOKUZAI NO CHIKARA

Art Direction: Narumi Yanagisawa
Art Direction: Noriyuki Nakamura
Design: Narumi Yanagisawa
Photograph: Sakiko Ono