to home

FUKURAKUTOKU
YAMITSUKI BRAND SITE

Art Direction: Noriyuki Nakamura
Design: Narumi Yanagisawa
Animation: Ritsuki Takeuchi
Illustration: draw inc.