to home

MARUHA NICHIRO
KUSHIKATSU

Art Direction: Noriyuki Nakamura
Design: Noriyuki Nakamura
Photograph: Eri Hosomi
Photo Retouch: Naomi Sakurai
Food Coordination: Yukiko Katsumata